LocationB7, LGF, Apsara Arcade, Karol Bagh, New Delhi-110005

Sociology Optional course

Sociology Toppers Strategy IAS GurukulAIR 10 Sanjita Mohapatra

AIR 19 Sreshtha Anupam

AIR 21 Pratyush Pandey

AIR 39 Ruchi Bindal

AIR 76 M. Suryateja

AIR 150 Harshit Kumar

AIR 180 Reddy Raghavendra Gondala

AIR 203 Vikash Kumar

AIR 301 Vivek K.V.

AIR 311 Medha Anand

Abhishek KumarFor more CSE 2019 Sociology Topper's strategy videos, click here